FANDOM


NSUNS5(NARUTO  - ナルト - 疾風伝ナルティメットストームファイブ Naruto - naruto - shippuden narutimettosutōmufaibu) is the fifth game for Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm. 

Charecters

Playable 

 • Naruto Uzumaki 
 • Sasuke Uchiha 
 • Sakura Haruno 
 • Kama Uchiha
 • Sarada Uzumaki 

Help

 • Akamai Hotaru 
 • Sankara 
 • Ginari Hotaru
 • Karui Momo
 • Gin Arachi

Bosses

 • Madama
 • Kanmato 
 • Funamaga 
 • Igazi Motomishi 
 • Himiwari 
 • Yūki Satō

Levels

Levels needed to unlock

 • Sakura Haruno - level 5
 • Kama Uchiha - level 25
 • Sarada Uzumaki - level 50

Helpers

 • Akamai - level 10
 • Sankara - level 20
 • Ginari Harotu - level 40
 • Karui Momo - level 80
 • Gin Arachi - level 100

Bosses

 • Madama - level 10 
 • Kanmato - level 20
 • Funamaga - level 30
 • Igazi Motomishi - level 50
 • Himiwari - level 70
 • Yūki Satō - level 100

Note: The last level is 100 and the starters are Naruto and Sasuke